HR: STRATEGISCHE PARTNER

 

De toekomst verandert snel door slimme technologie als Artificial Intelligence. Het gaat om een continue verandering waarin jouw organisatie wil meebewegen. Hiervoor zijn strategische besluiten nodig. Besluiten waarbij jij als HR verantwoordelijke betrokken wilt zijn. Sterker nog, jij wilt -als het gaat om human capital- sturend kunnen zijn in deze besluitvorming.

Strategische besluiten vragen om een strategische aanpak. Dit vraagt van HR de vaardigheid om risico’s en kansen van het human capital te kwantificeren en op die manier te achterhalen welke rol mensen spelen in de behaalde bedrijfsresultaten. Met deze inzichten neem je, samen met jouw partners in het management, de juiste strategisch keuzes en vertaal je deze in effectieve acties.

IVY works is jouw partner voor de toepassing
van de onderliggende People Analytics.

VERTROUW OP INNOVATIE EN WETENSCHAP

IVY works biedt een end-to-end oplossing voor het in kaart brengen van het human capital in jouw organisatie. Met IVY breng je in kaart welke kansen en risico’s de mensen in jouw organisatie te bieden hebben in relatie tot de (strategische) doelen die gesteld zijn. Hoe we dat doen? Met een platform dat voldoet aan de hoogste eisen op het vlak van People Analytics:

   Game-based assessments gebaseerd op neurowetenschappelijke theorieën en gevalideerd door toonaangevende instanties

   Technologie die door onze klanten omschreven wordt als fun, innovatief, efficiënt en extreem krachtig

   Machinale hoogwaardige algoritmes voor patroonherkenning en voorspellende analyses (‘Deep learn’)

Een unieke database met relevante brondata aangevuld met unieke bedrijfseigen data. Volledig GDPR-proof.

Een integraal systeem: van sollicitant (recruitment, tracking, selectie) tot medewerker (performance, talentmanagement, ontwikkeling)

+0%
betere Jobfit
-0%
verzuim
+0%
werkgeluk

EVIDENCE-BASED HRM

Strategische aanpak voor succes

Continue verandering vraagt om continue bijsturing. Je hebt behoefte aan betrouwbare data die realtime beschikbaar is. Zodat je direct kunt schakelen in plaats van te wachten op het volgende beoordelingsmoment. Je weet dat mensen die op het juiste moment op de juiste plek zitten het meest bijdragen aan het succes van jouw organisatie. Zij zitten goed in hun vel en presteren optimaal.

Met IVY works heeft HR realtime inzicht in haar human capital. Onder andere:

•  Welke talenten zijn er in huis? Wat maakt dat zij talentvol zijn in de organisatie? DNA profiel van succes: Hoe ziet het DNA profiel van jouw organisatie eruit? En hoe gebruik ik dat om succesvoller te recruiten en de quality of hire te verbeteren?

•  Welke teams presteren optimaal en waarom is dat zo? Waar zitten uitdagingen als het gaat om de toekomst? Zijn deze op te lossen door mensen te ontwikkelen of vraagt het om andere acties?

•  Wie zijn de toekomstige leiders en komen in aanmerking voor een leiderschapsprogramma of successieplanning?

•  Welke gemeenschappelijke kenmerken zitten er achter belangrijke indicatoren als verzuim- en verloopcijfers? Welk inzicht biedt dit en welke acties zijn nodig? IVY works stelt jou met Artificial Intelligence en Big Data in staat om oorzaken te identificeren.

Ga nog een stap verder en vergroot het werkgeluk van jouw human capital. Gebruik voorspellende analytics in jouw strategische personeelsplanning.

Manage instroom, doorstroom, uitstroom en successieplanning objectief en evidence-based met People Analytics. Neem afscheid van onderbuikgevoelens en vooroordelen en daarmee samenhangende onnodige kosten. Strategisch HR binnen handbereik.

VRAAG HIER JOUW DEMO AAN:

PROBEER 14 DAGEN GRATIS

Je strategische personeelsplanning objectief onderbouwen met People Analytics?

Je strategische personeelsplanning objectief onderbouwen met People Analytics?