Privacy statement IVY works

Inleiding

IVY works neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandacht door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].

 

Wie is IVY works?

IVY works is de besloten vennootschap IVY works, kantoorhoudende te (5041 SB) Tilburg aan Burgemeester Brokxlaan 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70819637.

IVY works is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door IVY works de verwerkingsverantwoordelijke.

IVY works heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Willeke Meijer bereiken via [email protected].

Hoe gebruikt IVY works jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor IVY works persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens IVY works voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door IVY works worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiele administratie
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: Naam, E-mailadres, Accountnummer, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: 1 jaar

Doeleinde: Financiele administratie
Gegevens: Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, E-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Social media, Telefoonnummer
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: naam, NAW gegevens, assessmentresultaten, emailadres, video
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: 1 jaar

Doeleinde: Dienstverlening
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Affiliate marketing
Gegevens: Klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Retargeting
Gegevens: Surfgedrag, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social marketing
Gegevens: Social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website Analytics
Gegevens: Surfgedrag, locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: 1 jaar

Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, E-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: User ID, E-mailadres, naam, inhoud van het chatbericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: 1 jaar

Doeleinde: Documenten downloaden
Gegevens: Naam, emailadres, telefoonnummer
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraude-bestrijding

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Wachtwoord
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & ontwikkeling

Doeleinde: Wetenschappelijk onderzoek
Gegevens: Assessment resultaten, geboortejaar, geslacht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

IVY works heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat IVY works gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Cognisess Ltd.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij IVY works over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij IVY works. Je kunt verzoeken dat IVY works je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van IVY works de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van IVY works of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van IVY works te verkrijgen. IVY works zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking

Telkens wanneer er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat IVY works je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door IVY works

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. IVY works zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat IVY works een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien IVY works je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en IVY works
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat IVY works verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

IVY works kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens, wanneer je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. wanneer dat vereist is op basis van de wet. wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Op basis van je profiel is het mogelijk dat een werkgever een sollicitant selecteert en/of een medewerker inzet op basis van zijn/haar talent t.o.v. de werkzaamheden die bij een functie horen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt IVY works ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van IVY works worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van IVY works worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop IVY works je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop IVY works jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.