Geen plan maar wel zorgen over de future skills van je medewerkers? Kom in actie!

Recent sprak ik de HR-eindverantwoordelijken van twee heel verschillende organisaties. Ze maken zich allebei zorgen over de future skills van hun medewerkers.

Ze beschreven de situatie en hun menselijk kapitaal als volgt:

  • Lange tot zeer lange dienstverbanden
  • Nauwelijks verloop
  • Gemiddelde leeftijd van boven 40 jaar
  • Niet bezig met hun eigen ontwikkeling
  • Moeite met de veranderingen binnen hun werkzaamheden

Deze HR-professionals hebben weinig vertrouwen in de kennis, vaardigheden en houding van hun medewerkers om mee te kunnen met de nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Naast hun zorgen, hebben deze HR-managers nog iets anders gemeenschappelijks. Ze hebben geen plan. Ze treffen geen bijstuurmaatregelen. Ze laten het een soort van gebeuren. Dit is hun beleid, dit is hun cultuur. Een groot risico voor je organisatie.

Het zijn juíst de werknemers die ervoor zorgen dat organisaties hun doelstellingen halen en dus succesvol kunnen zijn. Als je medewerkers niet fit voor de future zijn, is je organisatie dat ook niet.

Het feit dat medewerkers cruciaal zijn voor het succes van jouw organisatie, betekent dat ze op een strategische wijze benaderd moeten worden. Wil jij de prestaties van je medewerkers en daarmee die van de gehele organisatie optimaliseren? Dan moet je talentontwikkeling en medewerkers met future skills zien als een cruciaal onderdeel van je bedrijf.

Enerzijds verdwijnen er wereldwijd miljoenen banen door automatisering, anderzijds onderstaan er  miljoenen meer nieuwe rollen als gevolg van nieuwe zakelijke mogelijkheden. De kloof tussen de skills die organisaties (reeds) beschikbaar hebben en de skills die organisaties nodig hebben zet werkgevers onder toenemende druk.

De Vierde Industriële Revolutie zal meer banen creëren dan ze zal elimineren. Om deze revolutie te overleven en te slagen in de toekomst van het werk, zullen organisaties hun beleid, hun processen en hun cultuur radicaal moeten veranderen.

De grootste uitdagingen liggen uiteindelijk op het niveau van het individu.

HRM kan helpen door flexibele werkwijzen te ontwikkelen en werknemers te coachen zodat zij goed kunnen omgaan met veranderingen. Het is de taak van HRM om dit op zich te nemen en ook op het gebied van de strategie verantwoordelijkheid te nemen: als HR-professional moet je geloven in de toegevoegde waarde die jij je organisatie te bieden hebt.

Begin dit jaar nog. Start eenvoudig. Bepaal welke future skills benodigd zijn en meet objectief welke talenten je medewerkers in huis hebben en welke nog niet. Bepaal vervolgens de gap en welke ondersteuning je kunt bieden om de kloof te overbruggen.

Weten hoe? Maak geheel vrijblijvend kennis met ons of sluit je aan bij onze lunchwebinar Strategische Personeelsplanning in turbulente tijden

Mail voor meer informatie naar [email protected]

Bron: Het Future of Work Report van Talent Alpha 

Bron: World Economic Forum top 10 skills of tomorrow