Talentontwikkeling: In hoeverre zijn jullie klaar voor het jaar 2030?

Is het in 2030 heel gewoon om insecten, laboratoriumvlees en zeewier te eten? Zullen we over ruim tien jaar nog in de file staan met futuristische voertuigen als drones, fotovoltaïsche vliegtuigen en zelfrijdende wagens? Hoe ziet de stad van morgen eruit met veel compactere woningen en meer groene ruimten? Is een ziekenhuiskamer in 2030 volledig gedigitaliseerd en welke vooruitgang heeft de geneeskunde hopelijk tegen die tijd gemaakt?

Wanneer we vroeger spraken van een industriële samenleving, mogen we dan echt spreken van een netwerk- en kennissamenleving. Technologie en digitalisering nemen de bovenhand, en dit uit zich dan ook in nieuwe jobs waarbij robotica een grote rol speelt. ICT en computers worden onze rechterhand, functies veranderen, …

Ook is onze samenleving steeds meer en meer aan het medialiseren. Om optimaal deel te kunnen nemen aan onze samenleving is mediawijsheid onmisbaar geworden. Hoe communiceer ik met impact?

We hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om succesvol aan te sluiten bij onze toekomst.

 

21-eeuwse vaardigheden

Het gaat om de volgende vaardigheden:

 • Communiceren: doelgericht boodschappen kunnen overbrengen en begrijpen
 • Samenwerken: het samen realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen
 • Probleemoplossend vermogen: het vermogen om een probleem te herkennen en daarna tot een plan te komen om het probleem op te lossen
 • Creativiteit: het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden
 • Kritisch denken: het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen
 • Sociale en culturele vaardigheden: het vermogen om effectief te kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden
 • Ict-basisvaardigheden: de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen en er ook mee om te kunnen gaan
 • Informatievaardigheden: een informatiebehoefte kunnen signaleren en analyseren, en op basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken
 • Mediawijsheid: de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media
 • Computational thinking: problemen zo kunnen formuleren dat het mogelijk wordt om een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om daarmee het probleem op te lossen
 • Zelfregulering: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met de eigen capaciteiten

IVY works: 0-meting 21e eeuwse vaardigheden
Op het online platform van IVY works vind je wetenschappelijk onderbouwde oefeningen in de vorm van games met een hoog ‘fun-gehalte’ en bijbehorende loopbaaninstrumenten. Op basis van de uitkomsten, krijg je een uitgebreid rapport dat inzicht geeft in talent en persoonlijkheid van jezelf of van je medewerkers. Op basis van dit rapport kun je werken aan je eigen ontwikkeling en die van je medewerkers.

Een wetenschappelijke basis, objectief en evidence based
Alle assessments van IVY works zijn wetenschappelijk gevalideerd. De intelligentietesten zijn afgeleid van de CANTAB (Cambridge, UK) en de emotionele intelligentietesten zijn afgeleid van Berkeley Universiteit (California USA). De persoonlijkheidstest is afgeleid van de BIG 5 persoonlijkheids-kenmerken. De BIG 5 kijkt naar extraversie, meegaandheid, openstaan voor ervaringen, emotionele stabiliteit en zorgvuldigheid (conscientieusheid).

Eigen regie
Wij zetten in op de eigen passies en talenten. Het herkennen van sterktes bij jouzelf en je medewerkers kan een enorme boost zijn om dit verder uit te rollen zodat jullie klaar zijn voor de toekomst. Het is aan jou om het beste uit jezelf en je medewerkers te halen!