Talent op de juiste plek door Agile te werken

Agile werken is belangrijk in een wereld die constant verandert

Waarom is agile, of ‘behendig’, werken zo belangrijk? Zijn rigide organisaties echt iets van het verleden? Ja. Wij, onze technologie en daarmee de wereld zijn constant in ontwikkeling. De arbeidsmarkt verandert sterk door ontwikkelingen zoals digitalisering.

Om met deze veranderingen mee te gaan moeten bedrijven zorgen dat hun organisatie wendbaar is en dat personen, teams en afdelingen flexibel zijn. Je constant kunnen aanpassen wanneer de situatie daar om vraagt, dat doe je door agile te werken. Het doel van agile werken is simpel, zo wendbaar mogelijk zijn in deze snel veranderende wereld. Door die flexibele houding aan te nemen stel je jezelf in staat om zo optimaal mogelijk te werken.

Het zijn niet de sterksten die overleven, maar degenen die zich het beste aanpassen aan de omgeving.” – Darwin

 

HR analytics gebruiken om agile te werken

Wanneer je de data die beschikbaar is binnen je organisatie toepast op je medewerkers ben je bezig met HR analtyics, of people analytics. Het toepassen van die HR analytics wordt steeds belangrijker, het leggen van verbanden in je data kan jouw organisatie namelijk op verschillende manieren ten goede komen. Je kunt er door het leggen van die verbanden bijvoorbeeld achter komen waarom het ene team beter functioneert dan het andere team. Maar je kunt ook analyseren wat de impact van een goed of minder goed team heeft op de organisatie, bijvoorbeeld in omzet, maar ook in ziekteverzuim of (ongewenst) verloop.

Als je agile werkt, werk je in korte cycli. Het doel van agile is om in een zo kort mogelijke tijd een zo groot mogelijke impact te creëren en wendbaar te zijn. Teams werken in korte termijnen van doel naar doel, vaak duurt zo’n cyclus tussen de een en drie weken. Aan het begin van iedere cyclus wordt er door opdrachtgevers en klanten richting gegeven aan de aankomende periode. De HR-afdeling kan hier ook een grote rol in spelen. Door HR analytics toe te passen op het functioneren van personeel in de afgelopen cyclus krijg je zicht op de competenties en vaardigheden die je nodig hebt voor de volgende ‘sprint’.

Dat inzicht gebruik je om je personeel op het juiste moment op de juiste plek in te zetten. De essentie van agile werken is ‘flexibiliteit’ om hiermee constant te optimaliseren. Door tussen iedere cyclus kritisch te kijken naar de bezetting van je werknemers creëer je gigantisch veel momenten en mogelijkheden om te verbeteren.

Realtime inzicht in je talent

Die continue verandering vraagt om continue bijsturing. Hierom is het belangrijk dat je data betrouwbaar én actueel is. Zo kun jij direct schakelen om de juiste mensen op de juiste plek te zetten. IVY works geeft HR het realtime inzicht in je human capital dat je nodig hebt om optimaal agile te werken, zowel op individueel-, team- en organisatieniveau. Hierdoor creëer je als HR afdeling meteen impact, omdat je agile werken naar een hoger level tilt. Niet alleen vanuit een taak, maar vanuit de kwaliteiten van mensen om te klus te klaren.

Wil jij weten hoe jij die people analytics kan gebruiken om jouw strategische personeelsplanning beter te maken? Download dan hier onze gratis whitepaper.