The Future of Work volgens het World Economic Forum

The Future of Work: het World Economic Forum (WEF) en McKinsey&Company hebben er onderzoek naar gedaan. Door de vele ontwikkelingen in de huidige maatschappij, gaat werk en de arbeidsmarkt er in de toekomst anders uit zien. De onderzoeken van beide organisaties onderschrijven drie tips voor organisaties om klaar te zijn voor de Future of Work. Hoe dit moet? Daar vertelt dit blog meer over.

 

Future of Work: door technologie gedreven

Tegenwoordig leven we in een technologie gedreven wereld, vol met interessante ontwikkelingen. Denk hierbij aan auto’s die zelf kunnen rijden, computers die röntgenfoto’s beter kunnen interpreteren dan mensen en algoritmes (chatbots) die ingezet worden om vragen van klanten te beantwoorden. Hoewel deze technologieën de efficiency en productiviteit kunnen verhogen, en ons leven makkelijker maken, vloeien er ook een aantal uitdagingen uit voort. Zo is de verwachting dat door deze ontwikkelingen banen gaan verdwijnen en overgenomen worden door robots, machines of algoritmes. Gelukkig geeft The Future of Work report 2018 van het WEF aan dat men niet bang hoeft te zijn voor deze ontwikkelingen. Er komen zelfs meer banen terug. 

Job landscape in 2022
Nieuwe banen en banen die verdwijnen volgens het WEF

 

Men moet er echter wel bewust van zijn dat machines en algoritmes zorgen voor grote transformaties op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat werk gaat veranderen, en daarmee ook de benodigde competenties en vaardigheden. Zodra organisaties op een goede manier inspelen en omgaan met deze transformaties, zal er een nieuw tijdperk met ander werk en andere banen aanbreken. Om deze transformaties goed te leiden en klaar te zijn voor de Future of Work hebben het WEF en McKinsey & Company een aantal strategische issues geformuleerd waar organisaties mee aan de slag moeten.

 

1.  Nieuwe personeelsstrategieën formuleren

Om klaar te zijn voor de toekomst, beveelt het WEF aan om als organisatie zicht te hebben op het talent dat zij in huis hebben. Het is belangrijk om te weten welk talent al aanwezig is en welk talent nodig is nu, en in de toekomst. Zodra organisaties hiervan op de hoogte zijn, kunnen zij gerichte acties ondernemen en de juiste mensen op de juiste plek zetten. Strategische personeelsplanning (SPP) is hierbij van belang. Door gebruik te maken van SPP zullen organisaties beter kunnen focussen op lange termijn doelen en strategieën. Zij zullen wendbaarder zijn en makkelijker kunnen inspelen op de veranderingen in de markt.

 

2.  Richt je op nieuwe, andere competenties en vaardigheden

Nieuwe banen vragen om nieuwe competenties en vaardigheden. In de toekomst zullen persoonlijkheid, soft skills en emotionele intelligentie net zo belangrijk zijn, of zelfs belangrijker worden, dan IQ. Voor organisaties is het van belang om te weten of werknemers deze eigenschappen al in huis hebben, wat ze nodig hebben en wat er nog ontwikkeld moet worden. De organisatiestructuren gaan veranderen, waarbij beter naar de samenstelling van een team gekeken gaat worden. De nadruk komt te liggen op de voorwaarden die ervoor zorgen dat een team succesvol is. Om een succesvol team samen te stellen is een combinatie van talenten en persoonlijkheidskenmerken nodig, zodat diversiteit ontstaat. 

De WEF voorspelt dat bepaalde skills dominant aanwezig moeten zijn in 2022.  Aan organisaties de taak om deze vaardigheden de komende jaren te ontwikkelen bij werknemers of de juiste mensen hiervoor aan te trekken.

 

skills / vaardigheden in 2020
WEF voorspelt dat dit de belangrijkste vaardigheden in 2022 zijn.

 

3.   Focus op continu leren

Enkel jaarlijkse functioneringsgesprekken zijn niet meer denkbaar in de nieuwe manier van werken. De focus moet liggen op het continu ontwikkelen van je werknemers. Hiervoor is het belangrijk om vaker dan één keer per jaar met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast nemen medewerkers steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Het gaat dan vooral ook om het ontwikkelen van niet-beroepsspecifieke vaardigheden en competenties. Werknemers moeten zich er bewust van zijn dat zij niet meer een baan voor het leven zullen krijgen. Zij zullen zelf de regie moeten pakken over hun loopbaan en persoonlijke ontwikkelingen, en het leven lang leren

 

Wake-up call

De technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat afwachten geen optie meer is. Dit meldt PwC ook in hun visie op de toekomst van werk 2030, genaamd de wake-up call voor bedrijven, overheden en burgers. Ook zij attenderen organisaties erop om actie te ondernemen. “Organisaties kunnen niet voorkomen dat er banen verloren gaan door de toepassing van nieuwe technologieën, maar ze hebben wel een verantwoordelijkheid naar hun mensen. Ze kunnen de kans op succes van hun mensen verbeteren door hen te helpen om hun wendbaarheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen te vergroten. En door een leven lang leren, gefaseerde loopbanen en het invoeren van werk- en ontwikkeltrajecten onder de aandacht te brengen”.

 

De rol van IVY works in the Future of Work

IVY works helpt organisaties om de regie in eigen handen te nemen. Wij helpen organisaties om de 3 tips van de WEF over the Future of Work in praktijk te brengen. Onze AI en machine learning oplossingen zijn gericht op de toekomstige arbeidsmarkt. Wij brengen het talent van jouw mensen objectief in beeld en zorgen voor meer diversiteit in een organisatie. We kijken naar verborgen en reeds zichtbare talenten en hoe deze vanuit de toekomstige gewenste kwaliteiten verder doorontwikkeld kunnen worden, zodat ze optimaal ingezet worden in jouw toekomstige bedrijfsvoering. We stellen onderbouwde SPP’s op en stimuleren werknemers door zelf de regie over de eigen ontwikkeling te nemen. Vraag nu een proefaccount aan zodat je zelf ervaart wat de bijdrage van IVY works voor jouw organisatie kan zijn of neem contact met ons op via [email protected]