Betere retentie door inzet People Analytics

Het toverwoord van 2018 is retentie. De economie is groeiende en daarmee wordt de krapte op de arbeidsmarkt nijpender. En volgens het UWV wordt deze krapte nog erger. Door de krimpende talentenpool zien we dat bedrijven zich meer gaan richten op retentie. De inzet van People Analytics helpt bij een optimale retentie. Je personeel is immers je belangrijkste kapitaal, het human captial!

Retentiemanagement
Retentiemanagement is het managen van het vasthouden van je medewerkers. Nu het moeilijker is om talenten naar je organisatie te trekken is het des te belangrijker om je medewerkers op de juiste plek binnen je organisatie te zetten om ze daarmee aan je te binden. Dit scheelt aanzienlijk in je wervingskosten, maar dat is gezien de noodzaak om goede medewerkers te behouden niet het hoofddoel.

Retentiemanagement staat echter niet op zich. Het is een optelsom van alle HR onderdelen die gericht zijn op het binden en boeien van medewerkers. Een belangrijk onderdeel vormt dan ook het talentmanagement binnen je organisatie.

Medewerkers die je graag wilt vasthouden voor je organisatie wil je ook helpen om zich te ontwikkelen. Dit sluit ook aan bij het beleid van de overheid. Mensen moeten langer werken en zich blijven ontwikkelen om de veranderingen op de arbeidsmarkt bij te kunnen houden.

Welke talenten heb je eigenlijk in huis en welke heb je nodig?
Het belangrijkste kapitaal is de mens in de organisatie. Maar weet elke werkgever wel welke talenten in een organisatie aanwezig zijn? En welke functies passen daar dan bij? En passen mijn talenten nog wel bij de organisatie over 5 jaar? Meer dan ooit is het belangrijk voor organisaties om met strategische personeelsplanning aan de gang te gaan.

En juist daar kan People Analytics een belangrijke bijdrage leveren. Strategische personele keuzes maken op basis van betrouwbare meetbare data . En niet zoals vaak gebeurd op basis van een gevoel. Het inzetten van analytics is iets waar organisaties niet meer omheen kunnen anno 2018. Door het talent van je personeel inzichtelijk te hebben, te monitoren en deze informatie vervolgens af te zetten tegen (strategische) organisatie doelstellingen geeft organisaties gerichte en onderbouwde sturingsmogelijkheden.

IVY works helpt organisaties om retentie te verbeteren.
IVY works helpt organisaties op diverse manieren met retentie:

  1. Wat is het huidige talent van de medewerkers en zitten ze op de juiste plek?
  2. Waarom is het verloop te hoog?
  3. Wat zijn de (strategische) organisatiedoelen en hoe past het huidige personeel hierin?
  4. Strategische Personeels Planning (SPP) : welke talenten heb ik in huis, welke heb ik nu nodig en welke talenten heb ik in de toekomst nodig

Onze aanpak?

Hoe doen wij dit? Door relevante data te verzamelen, te generen en te analyseren in de tijd. We doen dit meestal in 3 stappen.

  1. Allereest brengen we het talent van werknemers in beeld te brengen met onze 50 online gamebased en wetenschappelijk gevalideerde assessments. Hiermee krijg je zicht op de talenten in jouw organisatie.
  2. Vervolgens stellen we op basis van de verzamelde data functieprofielen op. Deze stap is belangrijk om te kunnen bepalen of het talent op de juiste plek zit op dit moment
  3. De derde stap is het opstellen van toekomstige, gewijzigde profielen /rollen binnen de organisatie. Door de profielen te koppelen aan allerlei data uit het bedrijf (bv omzetcijfers, informatie uit exitgesprekken, functioneringsgegevens, 360 graden feedback gegevens, klanttevredenheidscijfers etc) kunnen de profielen nog verder aangescherpt worden. Zo kunnen we gaan voorspellen welk talent voor de toekomstbestendigheid van de organisatie gewenst is. Door het matchen en ranken van de medewerkers ten opzichte van deze profielen kun je zien in welke mate iemand past op een bepaalde rol of niet, en waar iemand zich kan ontwikkelen. Dit kan verrassende inzichten opleveren.

Dit laatste inzicht is ook interessant, omdat je deze profielen in kan zetten aan de voorkant van de employee journey, bij recruitment. Je kunt vooraf inschatten hoe groot de kans is dat een veelbelovende sollicitant succesvol zal zijn binnen de organisatie. Of dat deze de organisatie voortijdig gaat verlaten. Een organisatie kan hierdoor bewuster keuzes maken.

 

Happy cows give more milk!
Onderzoek heeft tenslotte aangetoond dat blije medewerkers productiever zijn, want “happy cows give more milk”. Medewerkers die lekker in hun vel zitten, omdat ze werk doen wat echt bij hun talenten past zijn dus blijer en vaak ook succesvoller. Een positieve vicieuze cirkel dus! De aandacht ligt daarom op retentie management en een betere selectie aan de voorkant, zoals in dit artikel van Werf& is aangegeven. People Analytics helpt je om de juiste keuzes te maken.

Wil je ook weten hoe IVY works kan bijdragen aan talentmanagement en retentiebeleid binnen jouw organisatie, neem dan gerust contact met ons op. Of bezoek onze website voor meer informatie. Onze whitepaper over strategische persooneelsplanning (SPP) is hier te downloaden.

 

VRAAG HIER JOUW DEMO AAN:

PROBEER 14 DAGEN GRATIS

Je strategische personeelsplanning objectief onderbouwen met People Analytics?