tests

Tests van Cognisess

Cognisess heeft tests die wereldwijd veel gebruikt worden in psychologisch onderzoek en de psychologische praktijk vertaald naar online games. Cognisess ontwikkelt ook zelf tests, in samenwerking met vooraanstaande internationale instituten, cognitieve neurowetenschappers, psychologen en onderzoekers. De tests van Cognisess zijn allen theoretisch gevalideerd, statistisch betrouwbaar en internationaal getest.

Cognitieve vaardigheden (CQ)
Cognisess heeft op het gebied van cognitie 18 objectieve tests, die op diverse niveaus de volgende onderdelen meten:

 • Aandacht & bewustzijn;
 • Aanpassingsvermogen & leervermogen;
 • Informatieverwerking & executieve functies;
 • Beredeneren;
 • Visuele perceptie.


Emotionele vaardigheden (EQ)
Cognisess Pro maakt met objectieve meetresultaten inzichtelijk hoe nauwkeurig iemand in staat is emoties te herkennen op basis van beeld en geluid. Deze test is ontwikkeld door Professor Dacher Keltner, promovendus Daniel Cordaro en meer dan een dozijn andere getalenteerde onderzoekers van de Universiteit van Californië, Berkeley. Deze emotietest is de eerste wetenschappelijk gevalideerde assessmenttool op het gebied van emotie-expressie en werd mogelijk gemaakt door meer dan twee decennia onderzoek op het gebied van gelaatsuitdrukking en vocalisatiecodering.

Cognisess Pro geeft naast een totale score ook aan hoe men scoort op:

 • positieve emoties;
 • negatieve emoties;
 • neutrale emoties;
 • herkenning via gelaatsuitdrukking;
 • herkenning via vocalisatie. 


Persoonlijkheid (PQ)
Cognisess Pro maakt in haar vragenlijsten (waaronder LENS 28Q) gebruik van de BIG 5 persoonlijkheidskenmerken. Per dimensie (Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness en Neuroticism) worden 6 onderliggende persoonlijkheidskenmerken beschreven. De meetresultaten geven van elk van die dimensies en persoonlijkheidskenmerken aan of die in mindere of meerdere mate van toepassing is op die persoon. Naast de BIG 5 wordt ook nog Resillience (veerkracht) gemeten.

Welbevinden (WQ)
Binnen het Cognisess Pro-platform kijken we naar:

 • algemene gezondheid;
 • slaaptekort;
 • gemoedstoestand;
 • stress.

 

Wetenschappelijke onderbouwing

Theoretisch gevalideerd
Wetenschappelijke validiteit vormt de basis van de tests van Cognisess. De assessments zijn gebaseerd op steekhoudende theoretische principes, waardoor ze degelijk en betrouwbaar zijn. Cognisess staat samen met andere toonaangevende internationale instituten garant voor de validatie van onze assessments, zodat u er zeker van kunt zijn dat de resultaten accuraat en objectief zijn.

Er is per test uitgebreide informatie beschikbaar over de uitgangspunten van de test; welk begrip het in beeld brengt en welke rol en functie het begrip heeft in ons functioneren.

Statistisch betrouwbaar
Het voordeel van het online testen van cognitieve functies is dat er, in tegenstelling tot het traditionele papieren onderzoek, kan worden gevarieerd in de testvolgorde. Hierdoor kan worden voorkomen dat deelnemers zich bij een herhalen van de test kunnen verbeteren, door vanuit het geheugen te werken (leereffect). Bovendien kunnen hierdoor nog nauwkeuriger de consistentie van de test en de capaciteiten van de deelnemer in beeld worden gebracht.

Er is door Cognisess onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van elke test. De betrouwbaarheidscoëfficiënten in de technische specificaties van de tests, geven aan hoe de tests scoren op interne consistentie en op de test-retest.

Internationaal getest
De tests van Cognisess worden in een groeiend aantal studies en door vele organisaties ingezet. Het platform wordt voortdurend aangevuld met nieuwe tests. Hierdoor is inmiddels data beschikbaar van een brede internationale populatie. Voor elke test wordt aangegeven of de uitkomsten generaliseerbaar zijn tussen populaties.

Het platform en de tests zijn nu nog Engelstalig, maar het platform is in het najaar van 2016 ook in het Nederlands beschikbaar. 

 

Download
The Lens
SleepyHead
ShapeShifter
RapidFlag
PinDrop
NumberRecall
Mondial
MemoryGrid
Matrix
Gyrate
EyeBall
EmotionTest
ColourSwitch0
Verbinding maken
Wachten A.U.B....
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
  Login now

  Need more help? Save time by starting your support request online.

  Your name
  * Email
  * Describe your issue
  We're online!
  Feedback

  Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

  How do you rate our support?