Selecteren

Bij het selecteren van de juiste persoon of personen voor een taak, functie of team is het belangrijk om talent inzichtelijk te maken. Talent omvat meer dan een IQ-score alleen.

Het is zelfs aangetoond dat de mate van succes (en geluk) afhankelijk is van een combinatie van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden, persoonlijkheid en hoe iemand in zijn vel zit. Wij noemen dit de YouQ en dit bestaat uit een:

 1. Cognitieve Intelligentie (CQ) 
 2. Emotionele Intelligentie(EQ) 
 3. Persoonlijkheid (PQ) 
 4. Welbevinden (WQ) 

 

 

Naast de assessments die de YouQ bepalen, biedt Cognisess Pro de volgende extra diensten aan die het selectieproces vereenvoudigen:

 • Het toetsen van basisvaardigheden:
  • woordbegrip (Engels);
  • spelling (Engels);
  • hoofdrekenen,
 • Uploaden van brief, cv en diploma
 • Video interviewing (link naar Meet Me)

 

Neem voor een uitgebreide demo contact met ons op.

Cognitieve intelligentie (CQ)
Cognitie is het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken; het leervermogen. Voor het kritisch denken, logisch handelen en het effectief implementeren van informatie is een complexe set van cognitieve vaardigheden nodig.

Cognisess maakt met objectieve meetresultaten inzichtelijk hoe iemand waarneemt, onthoudt, denkt, spreekt en problemen oplost.

Een werknemer met sterke cognitieve vaardigheden zal zeer gefocust zijn, zich niet laten afleiden, kunnen multitasken en beschikken over een goed korte- en langetermijngeheugen. Hiermee hebben een sterke impact op het functioneren van een bedrijf.

 

 

Emotionele Intelligentie (EQ)
Emotioneel vaardige mensen hebben de capaciteit om gevoelens te herkennen en tot op een zeker niveau deze gevoelens (zoals verdriet of blijdschap) bij anderen te benoemen en/of te delen. Hierbij spelen emotionele expressie, zelfkennis en empathisch vermogen een grote rol (Salovey & Mayer, 1990).


Wij gebruiken onder meer de Emotietest van EmotionWise van de Universiteit van Berkeley, om te kunnen beoordelen hoe goed een (potentiële) medewerker de emoties van anderen begrijpt aan de hand van gezichtsuitdrukkingen en geluiden. EQ wordt hiermee ook een bruikbare factor bij personeelsselectie.

Uit onderzoek blijkt dat het succes op de werkvloer in grote mate wordt bepaald door de mate waarin mensen emotioneel vaardig zijn Emotionele Intelligentie is van belang bij elke menselijke interactie binnen een bedrijf. Het relateert aan hoe we mensen beoordelen, hoe we relaties vormen en hoe we ervaringen opslaan. Alleen in een bedrijf waar het personeel emotioneel intelligent is, kunnen zij samen een maximale effectiviteit behalen, wat vanzelfsprekend direct het succes van de organisatie bepaalt.

 

 

Persoonlijkheid (PQ)
Persoonlijkheid bestaat uit een combinatie van kenmerken die een persoon karakteriseren en uniek maakt . Deze eigenschappen zullen de persoon beïnvloeden op cognitief gebied en op zijn gedragingen in een verscheidenheid aan situaties.

Cognisess Pro geeft inzicht in persoonlijkheid volgens de zogenaamde Big Five, Ocean (link naar Big Five). De hoofdgroepen hierin zijn:

 • Autonomie (Openess)
 • Ordelijkheid (Conscientiousness)
 • Extraversie (Extraversion)
 • Mildheid (Agreeableness)
 • Emotionele stabiliteit (Neuroticism)

 

Cognisess Pro voegt hieraan toe: Veerkracht (Resilience)

 

Het is belangrijk om een goede mix aan persoonlijkheden in je organisatie te hebben. De persoonlijkheid van een werknemer is zelfs belangrijker dan kennis of vaardigheden. Als je de medewerkers met de juiste karakteristieken kunt vinden, dan is dit waardevoller omdat al het andere getraind kan worden.

 

 

Welbevinden (WQ)

Welbevinden staat voor de mate waarin iemand zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. Welbevinden gaat dus over lekker in je vel zitten, maar ook over lichamelijk gezond zijn en tevreden zijn met je leven. Een goed of slecht welbevinden kan van invloed zijn op het dagelijkse leven. Het geeft aan in hoeverre iemand in staat is om productief en creatief te werken, sterke en positieve relaties met anderen op te bouwen en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Binnen het Cognisess Pro-platform kijken we o.a. naar algemene gezondheid, slaaptekort, gemoedstoestand en stress.

Een goed welbevinden op het werk zorgt voor betere resultaten. Het geeft een indicatie of een werknemer zich bewust is van het eigen potentieel, kan omgaan met stress, productief en renderend kan werken en betrokken is om een contributie te leveren aan de organisatiedoelstellingen. Onderzoek wijst uit dat betekenisvol werk leidt tot lagere verzuimpercentages, omdat mensen betrokken zijn bij het werk. Daarnaast is het zo dat het verband tussen betekenisvol werk en betrokkenheid zal worden versterkt door een gevoel van welbevinden (Soane et al., 2013).

Als het personeel zich goed voelt en het bedrijf daar voldoende aandacht aan besteedt, kan dit een positief effect hebben door:

 • toename van de productiviteit;
 • minder vergissingen en fouten;
 • verbeteren van relaties;
 • lager verzuimpercentage;
 • hoger moraal;
 • goede klanten service en kwaliteit;
 • minder personeelsverloop;
 • goede werknemersreputatie.

 

 

Meet Me
Meet Me is een online video-interviewing tool waarmee bedrijven meer inzicht krijgen in de presentatievaardigheden van een sollicitant.  De sollicitant kan maximaal 3 vragen beantwoorden, die vervolgens gedeeld en beoordeeld kunnen worden. Deze beoordelingen kunnen realtime worden gedeeld en dragen hierdoor bij aan de resultaten die het platform genereert. Je krijgt hierdoor een meer holistische kijk op persoonlijkheidskenmerken, de reden van solliciteren en presentatievaardigheden.

meet0
Verbinding maken
Wachten A.U.B....
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
  Login now

  Need more help? Save time by starting your support request online.

  Your name
  * Email
  * Describe your issue
  We're online!
  Feedback

  Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

  How do you rate our support?