PRIVACY

1. INTRODUCTIE

IVY works neemt uw privacy zeer serieus en gaat uitermate zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dit document beschrijft het door IVY works gevoerde beleid ten aanzien van privacy en beveiliging. Wij adviseren u dit beleid zorgvuldig te lezen. De met een hoofdletter geschreven begrippen worden gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

 

IVY works heeft de werkwijze rondom de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. OVER IVY WORKS

IVY works is een handelsnaam van Autitouch B.V., statutair gevestigd te Goirle en kantoorhoudende te (5051 ZX) Goirle aan de Acacialaan 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60084014.

 

IVY works is de in Nederland geautoriseerde reseller van de door Cognisess Ltd. ontwikkelde Software. Cognisess Ltd. is opgericht en geregistreerd in Engeland onder nummer 07505129 en statutair gevestigd te Bath BA1 5BB, Verenigd Koninkrijk, aan The Tramshed, Beehive Yard, Walcot Street.

 

De Software biedt aan werkgevers ( “Klant”) ondersteuning voor werknemers en sollicitanten (“Gebruikers”). Met de Software kan het neurowelzijn van werknemers en/of sollicitanten worden beoordeeld en kunnen cognitieve prestaties en de emotionele intelligentie van werknemers en/of sollicitanten worden verbeterd. Daarnaast kunnen de werkgevers, werknemers en/of sollicitanten de resultaten en voortgang inzien via de rapporten.

 

Website en Software

Onderhavige Privacy Policy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door IVY works in opdracht van u via de Website worden verwerkt. Om gebruik te maken van de Software, verlaat u de Website en komt u terecht op het platform van Cognisess. IVY works heeft geen zeggenschap over de Software en de manier waarop persoonsgegevens via de Software worden verwerkt. De privacy policy van Cognisess is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de Software. IVY works accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden, waaronder de Software.

 

Om gebruik te maken van de Software, moeten de werkgevers, werknemers en sollicitanten akkoord gaan met de Terms and Conditions, waaronder begrepen het privacy policy, van Cognisess.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT EN VERWERKT IVY WORKS?

Account

Om gebruik te kunnen maken van de Software, gaat de Klant een Overeenkomst met IVY works aan en moet de Klant een Account aanmaken.

 

Voor het aanmaken van een Account verstrekt u de volgende gegevens aan IVY works:

 

 • ID-nummer;
 • Voor- en Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Adres, postcode, plaats;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam.

 

Voor het aanmaken van een Account van Gebruikers dient de Gebruiker de volgende gegevens te verstrekken aan IVY works:

 

 • ID-nummer;
 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres.

 

De gegevens zijn niet zichtbaar voor andere Gebruikers van de Software of voor derden.

 

Betalingsgegevens

Voor het afhandelen van de betaling biedt IVY works u de volgende betalingsmogelijkheden:

 

 • Betaling via factuur;
 • Creditcard.

 

Om uw betaling te kunnen verwerken, vraagt IVY works om uw betalingsgegevens. De verzochte gegevens zijn afhankelijk van de door u gekozen betalingsmogelijkheid en kunnen onder andere uw naam, rekeningnummer of creditcardnummer bevatten. IVY works gebruikt de door u verstrekte gegevens enkel voor het verwerken van de betaling.

 

Automatisch gegenereerde informatie

Om de Website optimaal te laten werken wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van schermen en het beveiligen van de Website. Deze informatie bestaat uit:

 

 • het type randapparatuur (o.a. computer, tablet of smartphone)
 • het IP-adres van uw randapparatuur;
 • het besturingssysteem;
 • het MAC-adres ;
 • welke pagina’s u bezoekt en welke items u bekijkt.
 • Voor zover IVY works deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

 

Cookies

Bij het gebruik van de Website kunnen er cookies op uw computer worden geplaatst. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van IVY works kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

 

Wanneer de cookies niet absoluut noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de communicatie met u of voor het uitvoeren van een expliciet door u aangevraagde dienst, plaatsen we cookies alleen als u daarvoor vooraf toestemming hebt verleend.

 

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert en/of in uw browser alle reeds geplaatste cookies verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

4. DOELEINDEN

Uw (persoons)gegevens zullen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten Overeenkomst en om u de overeengekomen diensten aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;

 

 • om de Website te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • om u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

 

IVY works wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van de Website, Software en/of haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update van de Website en/of Software zal IVY works dat daarom aan u laten weten. Ook kan IVY works u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

 

Mocht u geen e-mailberichten van IVY works willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden via growyourself@ivyworks.nl. Een mogelijkheid u af te melden is tevens in elke nieuwsbrief die door IVY works aan u wordt gestuurd opgenomen. Voor sommige berichten is het echter niet mogelijk om u af te melden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om serviceberichten en berichten die een aankoop bevestigen.

 

Gebruik door derden

IVY works kan uw gegevens aan derden verstrekken indien (i) dit is vereist voor het verrichten van de door u verzochte dienstverlening, zoals het (doen) verrichten van betalingen, (ii) daartoe op basis van wet- en/of regelgeving een verplichting is, (iii) daartoe een noodzaak is als gevolg van een rechtszaak en/of (iv) in het geval dat noodzakelijk is ter bescherming van eigen rechten.

5. OP WELKE WIJZE WORDEN UW (PERSOONS)GEGEVENS BESCHERMD?

IVY works heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw (persoons)gegevens en andere gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. KENNISNEMING EN VERBETERING VAN UW GEGEVENS

Als u de gegevens wilt zien die bij IVY works over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar growyourself@ivyworks.nl. IVY works zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek tot inzage.

 

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw verzoek tot inzage, kunt u een verzoek hiertoe doen bij IVY works op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat IVY works uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. IVY works zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien IVY works uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

7. KAN DIT PRIVACY POLICY WORDEN GEWIJZIGD?

Dit Privacy Policy kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan u.

8. VRAGEN?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Policy dan kunt u een e-mail sturen aan growyourself@ivyworks.nl.

0
Verbinding maken
Wachten A.U.B....
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
  Login now

  Need more help? Save time by starting your support request online.

  Your name
  * Email
  * Describe your issue
  We're online!
  Feedback

  Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

  How do you rate our support?