Emotionele intelligentie (EQ) is cruciaal voor succes

Een IQ test geeft enkel beperkte informatie over een werknemer. Emotionele intelligentie (EQ) is cruciaal voor succes.
De mate waarin een persoon emotioneel intelligent is wordt tot op heden niet gemeten in de traditionele assessments. Onderzoek van Daniel Goleman toont echter aan dat emotionele intelligentie cruciaal is voor succes op de werkvloer. Werk vereist in bijna alle gevallen een menselijke interactie, communicatie en samenwerking. Een werknemer met voldoende emotionele intelligentie voor het tonen van empathie en begrip zal altijd veel meer bijdragen aan de werksituatie dan een collega zonder deze vaardigheden.

 

Een bredere kijk op intelligentie
Het is daarom verstandig om intelligentie te beschouwen als een breed en wisselend spectrum en niet alleen te kijken naar de serie nummers die bijvoorbeeld een IQ test verschaft. Daar waar een IQ test of een zuiver academisch examen inzicht zou kunnen geven in iemands probleemoplossend vermogen, zal het niet diens geschiktheid voor persoon-tot-persoon relaties verhelderen. Noch zal een IQ test onthullen hoe comfortabel de werknemer in zijn vel zit en inzicht geven in bijvoorbeeld zijn/haar zelfbewustzijn en zelfkennis.

De mate van emotionele intelligentie kan elk niveau van een organisatie beïnvloeden. Leidinggevenden hebben bijvoorbeeld delegeringsvaardigheden nodig en moeten in staat zijn om genereus hun waardering te laten blijken, te motiveren en gerust te stellen. Daarnaast moeten ze om kunnen gaan met mensen met diverse persoonlijkheden, achtergronden en posities.

Een andere sleutelfactor in emotionele intelligentie is zelfbewustzijn. Een goed zelfbewustzijn stelt een werknemer in staat zijn eigen capaciteiten in te schatten en hiernaar te acteren.


De keerzijde
Het meten van emotionele intelligentie heeft ook tegenstanders. Sommigen zullen stellen dat emotionele intelligentie ten koste gaat van ruwe academische intelligentie, dat gevoeligheid niet belangrijk is in een werksituatie waar cognitieve vaardigheden een betere graadmeter zijn voor geschiktheid. Emmering en Goleman  schrijven in het artikel “Emotional Intelligence: Issues and Common Misunderstandings (2003)” echter dat het een aanvulling is op het IQ. Ze schrijven:

“Het gebied van traditionele intelligentie (IQ) wordt niet serieus bedreigd of gewantrouwd vanwege meerdere theorieën. Voortzetting van debat en onderzoek naar traditionele intelligentie heeft onze kennis en praktische toepassing van intelligentiemeting significant verbeterd.”

Hun punt is helder: traditionele intelligentie wordt niet gehinderd of weerlegd door diversiteit. Het wordt uitgebreid en aangescherpt. Meer argumenten komen tevoorschijn in Mark Creamers’ artikel “Emotional Intelligence is Vital to Workplace Success (ongedateerd). “We zijn allemaal emotionele wezens,” schrijft Creamer. “We kunnen deze emoties niet thuislaten of ze beperken tot ons persoonlijke leven.” Critici van emotionele intelligentie theorieën kunnen niet verwachten dat hun werknemers hun emoties thuis laten. Dit staat haaks op de menselijke basisnatuur. Een meer productief model zou zijn om emoties te aanvaarden, te begrijpen en te gebruiken.

IVY works brengt naast de cognitieve kwaliteiten van een werknemer ook de subtiele en puur menselijke eigenschappen die de emotionele intelligentie beïnvloeden in beeld. Als essentieel onderdeel van werkprestatie, voldoening en persoonlijk welbehagen zou het ten eerste niet genegeerd mogen worden en ten tweede vakkundig beoordeeld moeten worden om een volledig plaatje te krijgen in alle kleuren die menselijke emoties kunnen  aannemen.

Voor meer informatie over hoe wij dit doen?  Neem contact met ons op.
Pascalle Ligtenberg | IVY works 0
Verbinding maken
Wachten A.U.B....
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
  Login now

  Need more help? Save time by starting your support request online.

  Your name
  * Email
  * Describe your issue
  We're online!
  Feedback

  Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

  How do you rate our support?